Als een bepaalde feestdag voorbij is , sluit ik de pagina.

Verjaardag blijft het hele  jaar open.